Структурные методы исследования

Структурные методы исследования Простейшим методом исследования структуры металлов явля­ется наблюдение вида излома. Оно дает возможность установить величину зерна металла (мелко- или крупнозернистое строение). Однако металл может иметь скрытокристаллический и во­локнистый излом, при которых определение величины зерна стано­вится невозможным. Кроме того, в зависимости от условий обра­ботки и испытания у одного и того же металла можно наблюдать […]

Читать полностью


Корозія металів і боротьба з нею

Корозія металів і боротьба з нею Корозією називається руйнування поверхні металу, викликане хімічними або електрохімічними процесами. Корозія металів зав­дає величезної шкоди народному господарству. В результаті, корозії щороку втрачається близько 2% загальної кількості споживаної металевої продукції. Корозія починається спочатку на поверхні металу, а потім по­ширюється в глиб його. Розрізняють два види корозії — хімічну і електрохімічну. […]

Читать полностью


Електромонтажні матеріали

Електромонтажні матеріали Електромонтажні матеріали — це проводи, вимикачі, запо­біжники, ізоляційні трубки і втулки, ролики, розетки, патрони для ламп і т. п. Виготовляють їх з міді, сталі, латуні та електроізо­ляційних матеріалів — ебоніту, гуми, фарфору, слюди та ін. Ебоніт — тверда рогова гума чорного кольору. Він дуже міц­ний, теплостійкий. Одержують його при вулканізації гумової су­міші. З […]

Читать полностью


Замінники металів

Замінники металів Кольорові метали дуже дорогі, а тому їх часто заміняють більш дешевими матеріалами. З таких замінників виробляють багато де­талей машин, апаратів та приладів, а також предметів широкого вжитку. Одним із таких замінників є пластмаси, які бувають різ­них видів. Один з видів пластичних мас складається з деревного борошна, азбестового волокна, обрізків просоченої смолою тканини та […]

Читать полностью


Основні відомості про термічну обробку металів

Основні відомості про термічну обробку металів Термічна обробка — це процес теплової обробки деталей машин та інструментів для підвищення механічних властивостей. При термічній обробці метал нагрівають до певної температу­ри, витримують його деякий час при ній, а потім охолоджують з певною швидкістю. При цьому в металі відбуваються складні структурні перетворення, що призводять до зміни його властивостей. […]

Читать полностью


Короткі відомості про структуру металів

Короткі відомості про структуру металів Всі метали і сплави є кристалічними тілами і складаються з зерен, від розташування, форми і величини яких залежать механічні властивості металів. Структура металу — це його внутріш­ня будова, яка залежить від температури, хімічного складу та спо­собу його обробки. Структура металу визначається менш точно неозброєним оком на злом (макроструктура) або більш […]

Читать полностью


Загальні відомості обробки металів різанням

Загальні відомості обробки металів різанням. В усіх машинах і механізмах деталі перебувають між собою у повній взаємодії, вони повинні мати точні розміри і необхідну чи­стоту поверхонь. Технологія виготовлення більшості деталей меха­нізмів і машин включає в себе обробку різанням. В процесі обробки різанням з заготовки знімають стружку. Та частина металу, яка переходить у стружку, називається припуском […]

Читать полностью


Технологічні проби металів

Технологічні проби металів Щоб визначити придатність металу до різних видів обробки, провадять технологічні проби. Ці проби дають змогу визначити деякі властивості металу. Проба на осадку. Випробування на осадку провадять, коли ме­тал перебуває в холодному стані і має круглу форму з діаметром не більше 30 мм. Якщо під ударами метал не дає тріщин і не сплющується, […]

Читать полностью


Властивості металів

Властивості металів Метали мають властивості: фізичні, хімічні і механічні. Фізичні властивості металів характеризуються питомою вагою, електропровідністю, теплопровідністю, температурою плавлення, а також здатністю розширюватись і намагнічуватись. Найбільшу тепло та електропровідність мають залізо та мідь. Магнітні властивості має залізо. Незначні магнітні властивості мають нікель та кобальт. Решта металів магнітних властивостей не має. Хімічні властивості металів — це […]

Читать полностью


Кольорові метали

Кольорові метали Кольорові метали поділяються на благородні, легкі, важкі та рідкісні; Благородні метали — золото, платина, срібло та ін.— засто­совують у техніці переважно у вигляді сплавів. До легких металів належать алюміній, титан, магній, берилій та ін. До важких металів належать свинець, мідь, цинк, нікель, кобальт, марганець, сурма, олово, хром, вісмут, ртуть та миш’як. У чистому […]

Читать полностью