Заточка и заправка трехгранных шаберов

Заточка и заправка трехгранных шаберов При заточке шабер держат правой рукой за рукоятку, а пальцами левой руки за его канавки (желобки), расположенные на боковых гранях, и плавно с легким нажимом подводят нижнюю плоскость шабера к абразивному кругу (рис. 402, а). При движении шабера вперед правая рука должна плавно опус­каться вниз, а острый конец шабера подниматься […]

Читать полностью


Ремонт металорізального устаткування

Ремонт металорізального устаткування Перед ремонтом верстата необхідно скласти дефектну відомість, в якій відмічають ступінь спрацьованості деталей та наявність у них дефектів. Крім того, перевіряють роботу фрикціонів і галь­мових пристроїв, перевіряють роботу верстата на всіх швидкостях, надійність переключання коробки швидкостей, подач фартуха та інших механізмів, встановлюють чи не витікає масло з під­шипників, картерів та маслопроводів, перевіряють […]

Читать полностью


Складальні роботи

Складальні роботи Технологічна дисципліна — це точне виконання на виробництві вимог рисунка і технічних умов, технологічних карт і інструкцій під час обробки деталей і складання машин. Ослаблення техноло­гічної дисципліни призводить до збільшення браку. Однією з основ­них організаційних умов для зміцнення технологічної дисципліни є встановлення строгого порядку оформлення технічної докумен­тації. Технічна документація — це запис технологічного […]

Читать полностью


Клеймування деталей

Клеймування деталей При складанні машин часто доводиться робити індивідуальну пригонку або підбір деталей. Для того щоб при складанні не пере­плутати між собою підібраних до місця деталей, їх клеймують. Наприклад, клеймують поршні двигунів, вкладиші підшипників і т. п. Найбільш простим способом клеймування є вибивання цифр, букв або знаків на поверхні деталей металевим клеймом. Але деякі деталі […]

Читать полностью


Трубопровідні роботи

Трубопровідні роботи Трубопроводом називають з’єднання труб та арматури, що вхо­дять в одну систему. Кожний трубопровід має свою назву, напри­клад, трубопровід масляний, трубопровід пожежний та ін. Інколи з’єднання окремих труб трубопроводу виконують паянням або зварюванням, але звичайно їх з’єднують спеціаль­ними деталями для трубних з’єднань — фітингами (муфти, кут­ники і т. д.) (рис. 259), а також штуцерами, […]

Читать полностью


Нарізання різі

Нарізання різі В слюсарній справі дуже поширеною операцією є нарізання різі. Різь — це нарізки (витки), розташовані на циліндричній чи конічній поверхні по гвинтовій лінії. Коли точці, яка лежить на поверхні циліндра, надати оберталь­ного руху навколо осі циліндра і поступального руху вздовж його осі, то вона буде описувати на поверхні циліндра гвинтову лінію. Основними елементами […]

Читать полностью


Паяння та зварювання

Паяння та зварювання Паянням називається з’єднання металевих деталей за допо­могою введення між ними розплавленого сплаву — припою. При паянні кінці з’єднуваних деталей не розплавляють. Паяний шов має плавний перехід від структури основного металу до структури паяної ділянки завдяки дифузії між припоєм і основним металом. Для забезпечення явища дифузії виріб нагрі­вають трохи вище від температури плавлення […]

Читать полностью


Клепання

Клепання Заклепочні з’єднання Щоб зробити не роз’ємне з’єднання металевих заготовок або деталей, застосовують заклепочне з’єднання за допомогою одного або кількох рядів заклепок. Місце з’єднання склепуваних частин нази­вається заклепочним швом. Заклепка — це циліндричний стержень з двома головками, які і роблять з’єднання деталей не роз’ємним. За призначенням заклепочні з’єднання поділяються на міцні (для різних металевих конструкцій), […]

Читать полностью


Притирання деталей

Притирання деталей Притирання деталей (доводка) — це метод холодної обробки деталей, застосовуваний у точному машинобудуванні та інструментальному виробництві. Галузь застосування притирання дедалі розширюється. Раніше ним користувалися при складанні клапанів і циліндрів машин, арматури, при виготовленні калібрів і скоб, а тепер засто­совують для обробки площин при ремонті устаткування, виготовленні приладів, замінюючи ним процеси шабрування. Притиранням називають […]

Читать полностью


Шабрування

Шабрування Шабрування — це точна обробка поверхні деталі шляхом зні­мання мікроскопічно тонкого шару металу за допомогою спеціаль­ного слюсарного інструмента — шабера. Застосовується ця опера­ція для пригонки плоских і ци­ліндричних поверхень, для одер­жання гладких тертьових по­верхень і забезпечення щільного прилягання деталей. Шабрувати можна вузькі і широкі, прямолінійні та криво­лінійні поверхні. Для визначен­ня місць, які підлягають шабруванню, […]

Читать полностью