Прокатка металів

Прокатка металів Заготовки різного профілю та розмірів одержують на металур­гійних заводах шляхом прокатування металевих злитків на про­катних станах (рис. 23). Ви­готовлену продукцію назива­ють прокатом. Прокат ділиться на три головних види: листовий, сор­товий і трубний. Сортовий прокат буває штабовий, квадратний, круг­лий, напівкруглий, тавровий та ін. (рис. 24). За допомогою прокатки виробляють стальні безшовні труби, на відміну […]

Читать полностью


Кування та штампування металів

Кування та штампування металів В основу обробки металів тисненням лягла їх пластичність, тобто здатність металів змінювати свою форму без руйнування під дією прикладених до них сил. Обробка тисненням застосовується лише до пластичних металів, але не до крихких. Основоположником цієї теорії є вчений Д. К. Чернов. Вплив деформації на структуру і властивості металу в холодному стані. […]

Читать полностью


Спеціальні способи лиття

Спеціальні способи лиття В сучасній технології застосовують передові способи лиття, при яких одержують заготовки, що мають форми та розміри гото­вої деталі і майже не потребують дальшої механічної обробки. Розрізняють такі види спеціального лиття: кокільне (в металеві форми), відбілене, лиття під тиском, відцентрове та точне. Кокільне лиття — це заливання розплавленого металу в сталь­ні або чавунні […]

Читать полностью


Стальне литво

Стальне литво Сталь має значно гірші ливарні властивості, ніж.чавун, і вона гірше заповнює ливарні форми. Стальні відливки застосовують для виготовлення відповідальних деталей в машинобудуванні, бо порівняно з чавунними відливками та іншими видами литва, вони мають значно вищу міцність та в’язкість. їх виготовляють в сухих або вогких формах. Коли вогка форма не забезпечує потрібної га­зопроникності та […]

Читать полностью


Чавунне литво

Чавунне литво Литво з сірого чавуну є головною продукцією ливарних цехів, бо сірий чавун має добрі ливарні властивості та досить дешевий. Середній вміст вуглецю в чавуні становить 2,8—3%. При збільшенні вмісту вуглецю чавун стає рідкотекучим. Вуглець підвищує ливар­ні властивості і дозволяє одержувати високоякісне литво. До скла­ду сірого чавуну входить кремній. Він збільшує рідкотекучість чавуну та […]

Читать полностью


Ливарні властивості металів

Ливарні властивості металів Розрізняють такі важливі ливарні властивості металів: Легкоплавкість — чим нижча температура плавлення металу, тим легше одержати з нього відливку. Рідкотекучість— вона полягає в тому, що розплавлений ме­тал добре розпливається по формі і заповнює всі її щілини. Деякі метали, наприклад, мідь, в розплавленому стані густі і погано заповнюють форму, тому вони не придатні […]

Читать полностью


Одержання заготовок деталей в ливарних цехах

Одержання заготовок деталей в ливарних цехах Ливарне виробництво — це процес одержання фасонних відли­вок шляхом заповнення рідким металом заготовлених заздалегідь форм, в яких метал затвердіває. Таким чином можна виготовляти деталі різних розмірів та форм. Для виготовлення деталей складної форми відливання не можна замінити ніяким іншим технологічним процесом. Виливки можуть бути цілком готовими деталями або за­готовками […]

Читать полностью


Способи одержання заготовок для виготовлення деталей

Способи одержання заготовок для виготовлення деталей Деталі машин в основному виготовляють з металу. Сировину для виготовлення деталей можна поділити на такі види: відливки з чавуну, з сталі, з кольорових металів та їх сплавів, поковки з ста­лі, сортовий прокат. З доменних цехів металургійних заводів чавунне литво надхо­дить: а)   безпосередньо на машинобудівні заводи, де у вагранках ли­варних […]

Читать полностью