Корозія металів і боротьба з нею

Корозією називається руйнування поверхні металу, викликане хімічними або електрохімічними процесами. Корозія металів зав­дає величезної шкоди народному господарству. В результаті, корозії щороку втрачається близько 2% загальної кількості споживаної металевої продукції.

Корозія починається спочатку на поверхні металу, а потім по­ширюється в глиб його. Розрізняють два види корозії — хімічну і електрохімічну.

Хімічна корозія виникає в результаті дії на поверхню металів і сплавів атмосфери повітря, сірчастого і вуглекислого газів, що знаходяться у промисловій атмосфері, кислот, лугів, солей і т. п. Корозія, що виникає при дії на метал газів, називається газовою корозією.

З підвищенням температури хімічна корозія відбувається інтен­сивніше, причому на поверхні металу утворюється товста плівка окисів, або окалина.

Електрохімічна корозія виникає при дії на метал електролітів, тобто струмопровідних рідин — водяних розчинів солей, лугів або кислот. Цей вид корозії найбільш поширений.

Більшість металевих конструкцій — каркаси споруд, ферми мостів, дахи будівель, різні механізми (верстати, прилади, машини), рейки, електричні і телефонно-телеграфні проводи і т. п. знаходять­ся у зіткненні з повітрям. Оскільки в повітрі міститься водяна пара, то металеві конструкції вкриваються вологою. Часто повітря промислових районів забруднене вуглекислотою, сірчастим газом та іншими домішками, які розчиняються у краплинках вологи. Коли поверхня металевих конструкцій вкривається вологою, насиченою солями, лугами і кислотами, тобто тонким шаром електроліту, то виникає електрохімічна корозія.

Основними видами корозії є рівномірна корозія — по всій по­верхні металу, місцева (на окремих ділянках) і глибинна — між -зернами. Глибинна корозія найбільш небезпечна, бо вона поши­рюється по границях зерен без ніяких зовнішніх ознак. Руйну­вання деталі при цьому може настати раптово. Найбільше піддають­ся цій корозії алїомінійові сплави і нержавіючі хромонікельові сталі.

Захист металів від корозії

Існує багато засобів захисту металів від корозії:

 1. Одержання стійких проти корозії сплавів (легування), що досягається шляхом додавання до основного металу інших еле­ментів.
 2. Захист виробів тонкими оксидними плівками (оксидування), що досягається зануренням їх у рідини певного складу чи нагрі­ванням.
 3. Зміна складу корозійного середовища, наприклад, шляхом введення в нього нейтралізуючих реактивів.
 4. Поверхневий захист металу за допомогою різних захисних покриттів — неметалевих (фарбами, лаком, емаллю) і металевих (оловом, хромом, нікелем, цинком та ін.).

Способи металевого покриття такі: занурення виробів у роз­плавлений метал; нанесення на поверхню деталей іншого розплав­леного металу шляхом його розпилення особливим апаратом; елект­ролітичне осадження металів та ін.

Запитання для повторення

 1. Що таке корозія та яку шкоду завдає вона народному господарству?
 2. Які ви знаєте види корозії?
 3. Розкажіть про хімічну корозію.
 4. Як відбувається електрохімічна корозія металів?
 5. Назвіть основні види корозії та вкажіть яка з них найнебезпечніша.
 6. Способи захисту металів від корозії.
 7. Які би знаєте способи захисного металевого покриття від корозії?