Загальні відомості матеріалознавства

На машинобудівних заводах слюсарю доводиться обробляти метали, замінники металів та допоміжні матеріали.

Металами називаються речовини, що мають характерний блиск, тепло та електропровідність, ковкість, тягучість та значну міц­ність.

Метали поділяються на чорні та кольорові. Основну масу ма­шин і механізмів виготовляють з чорних металів. Чорними мета­лами називають залізо та його сплави. Найважливішими з них є сталь і чавун. Сталь — це сплав заліза з вуглецем, в якому вміст вуглецю становить до 2%. Чавун — це сплав заліза з вуглецем, що містить 2—5% вуглецю.

Якість чавуну і сталі залежить від домішок інших елементів (кремнію, фосфору, сірки та ін.) та від того, в якому стані перебу­ває вуглець — у вільному чи в хімічній сполуці з залізом. Крім того, на якість чавуну і сталі впливає спосіб їх виготовлення.

Металів без домішок майже немає. У земних надрах залізо хімічно сполучене з іншими елементами — киснем, сіркою, вугле­кислотою та ін.— і є в більшості гірських порід. Залізними рудами називаються такі породи, які містять достатню для промислового добування кількість заліза.

Відрізняють чотири основних типи залізних руд:

шпатовий залізняк — руда жовтуватосірого кольору, яка містить від ЗО до 40% заліза. Добувають її здебільшого на Уралі;

бурий залізняк — руда жовтобурого кольору, містить від 37 до 55% заліза. Зустрічається в багатьох рудних районах нашої країни: на Уралі, в Криму біля Керчі.

червоний залізняк —червонувата руда, що містить від 55 до 60% заліза. Добувається в Україні в Криворізькому басейні;

магнітний залізняк — чорна руда з вмістом заліза від 55 до 65%. Найбільш поширена на Уралі (гора Магнітна, Благодать) та поблизу Курська.Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + 7 =