Замінники металів

Кольорові метали дуже дорогі, а тому їх часто заміняють більш дешевими матеріалами. З таких замінників виробляють багато де­талей машин, апаратів та приладів, а також предметів широкого вжитку. Одним із таких замінників є пластмаси, які бувають різ­них видів.

Один з видів пластичних мас складається з деревного борошна, азбестового волокна, обрізків просоченої смолою тканини та дерев­ного шпону (тонкий шар деревини). Ці речовини з’єднують смо­лами. Пластичні маси мають малу питому вагу, значну механічну міцність, високоізоляційні та антикорозійні властивості. Вони не горять. Завдяки цьому пластичні маси широко застосовують в авіаційній та автотракторній промисловості, верстато- і приладо­будуванні. В машинобудуванні часто застосовують готові вироби з пластичних мас: втулки, ручки, штурвали, кожухи, шестірні та стержні.

Значну частину предметів широкого вжитку виготовляють з пластичних мас: посуд, окремі частини домашніх холодильників, пилососів, швейних та пральних машин, меблі, дитячі іграшки та ін.

Як правило, вироби з пластичних мас виготовляють способом пресування та лиття під тиском.

Пластмасу в порошковому вигляді насипають у пресформу. Пресформу з порошком нагрівають до визначеної температури, а потім стискають під пресом. Під дією температури та тиску поро­шок спікається і щільно заповнює всі закутки пресформи.

В машинобудуванні для виробництва багатьох деталей вживають тькстдліт. Це шаруватий пластичний матеріал із спресованої під великим тиском бавовняної тканини, просоченої смолою. Його ви­робляють у вигляді плиток завтовшки до 70 мм. Питома вага тексто­літу в середньому 1,4 г/см3. Текстоліт витримує температуру 125°. Міцність його доходить до 1600 кГ/см2.

Часто застосовують також замінник, що складається з аркушів паперу, просоченого сумішшю з кількох смол. З нього виробляють шестірні, плити, панелі. Виготовляють його у вигляді аркушів завтовшки 50 мм. Твердість його по Брінелю 25 Нв, питома вага 1,4г/см3. Він витримує температуру до 150°. Цей замінник нази­вається гетинаксом.

Є й інші замінники металів, як, наприклад, плексиглаз, баке­літ, карболіт, що широко використовуються поряд із згаданими пластмасами.

Важливим замінником металу в будівництві є залізобетон.

Залізобетон — це штучний будівельний матеріал. Деталь, виготов­лена з залізобетону, являє собою металевий каркас, залитий бето­ном.

Бетон — це суміш піску, гравію, цементу та води. Цемент є зв’язуючою речовиною, кількість його в бетоні досягає 15% загаль­ної ваги.

Один кубічний метр звичайного бетону важить в середньому 2,5т. Замість стальних конструкцій виготовляють залізобетонні— колони, крокви та інші деталі. Застосування у будівництві залізо­бетону замість металу зменшує витрати останнього в два рази.

Останнім часом із залізобетону виготовляють частини важких верстатів, замінюючи ним чавун.

Запитання для повторення

  1. Які є замінники металів?
  2. Що таке пластичні маси та на які види вони поділяються ?
  3. Яким способом виготовляють деталі з пластичних мас?
  4. Які властивості пластмас?
  5. Які ви знаєте речі виготовлені з пластичних мас?
  6. Що таке гетинакс та що з нього виробляють?
  7. Що таке текстоліт?
  8. Який важливий замінник металу застосовують на будівництві?
  9. Яку економію металу дає застосування залізобетону?