Система технічного обслуговування і ремонту техніки

Запобігти підвищеному і передчасному спрацьовуванню, порушенням регулювань, а також забезпечити нормальний технічний стан і високопродуктивну економічну роботу машин протягом усього періоду експлуатації можна за допомогою планово-запобіжної системи технічного обслуговування та ремонту техніки.

Система технічного обслуговування і ремонту техніки — це комплекс обов’язкових, планомірно здійснюваних технічних заходів, які забезпечують справний технічний стан машин і постійну готовність їх до виконання роботи. До цієї системи входять такі основні елементи: експлуатаційна обкатка, щозмінне (для автомобілів щоденне) планове і сезонне технічне обслуговування, технічний огляд, ремонт і зберігання.

Експлуатаційна обкатка — це етап використання нової або відремонтованої машини, що забезпечує припрацювання робочих поверхонь до введення її у режим нормальної експлуатації.

Трактор, як новий, так і той, що надійшов у господарство після ремонту, протягом певного періоду, встановленого технічними умовами, використовують на звичайних сільськогосподарських роботах з неповним навантаженням, яке поступово до кінця цього періоду доводять до повного. На період експлуатаційної обкатки розроблені спеціальні правила, виконання яких є суворо обов’язковим.

Щозмінне (щоденне), періодичне і сезонне технічне обслуговування — це сукупність обов’язкових операцій, що проводяться в суворо встановлені строки використання машини і полягають у перевірці технічного стану, очищенні, заправці, кріпленні та регулюванні вузлів і агрегатів. Усі ці операції спрямовані на те, щоб не допустити передчасних спрацювань, несправностей та відказів і забезпечити робото-здатність машини.

Технічний огляд — це перевірка у встановлені строки відповідності фактичного стану машини вимогам, обумовленим у технічній документації. Для проведення технічного огляду машин у кожному районі створюють спеціальну комісію, яка перевіряє наявність і правильність заповнення технічних паспортів машин, наявність посвідчень на право водіння, правильність реєстрації та видачі номерних знаків і технічного стану машин. Огляду підлягають усі машини, які перебувають в експлуатації, на зберіганні та підлягають списанню.

Ремонт — це комплекс робіт, спрямованих на підтримання і відновлення справності та роботоздатності машин або їх агрегатів. Для тракторів і автомобілів встановлено два види ремонту — поточний і капітальний.

Поточний ремонт призначений для усунення окремих відказів та несправностей у вузлах і агрегатах машини. Він передбачає всі роботи, що входять у планове технічне обслуговування, а також часткове розбирання машин та заміну окремих агрегатів, вузлів і деталей (крім базисних) новими або відремонтованими.

Капітальний ремонт ставить своєю метою відновлення повної роботоздатності усіх агрегатів, вузлів і машини в цілому. Він передбачає повне розбирання і складання машини, заміну всіх спрацьованих деталей (у тому числі й базисних), агрегатів та вузлів новими або відремонтованими, а також випробування окремих агрегатів і машини в цілому.

Зберігання машин — це сукупність заходів, що запобігають втраті роботоздатності машини у неробочий період.

Перш ніж поставити машини на зберігання, їх ретельно очищають від бруду, землі і проводять чергове технічне обслуговування.

Строки, зміст і порядок виконання кожного елемента системи технічного обслуговування та ремонту встановлені правилами, додержання яких обов’язкове при експлуатації машин.

Періодичність технічних обслуговувань і ремонтів

Види періодичності технічних обслуговувань і ремонтів тракторів.

Правилами технічного обслуговування тракторів і самохідних шасі встановлено такі види технічних обслуговувань і ремонтів:

 • щозмінне технічне обслуговування (ЩТО);
 • періодичні технічні обслуговування: перше (ТО-1), друге (ТО-2), третє (ТО-3);
 • сезонні технічні обслуговування (СТО);
 • поточний ремонт (ПР);
 • капітальний ремонт (КР);
 • технічний огляд.

Щозмінне технічне обслуговування проводять перед початком роботи або після закінчення кожної зміни приблизно через 8…10 год роботи трактора.

Періодичні технічні обслуговування і ремонти проводять на основі єдиної періодичності і контролюють за тривалістю роботи в мотогодинах або за кількістю витраченого палива в кілограмах.

Періодичність у годинах встановлена незалежно від марки трактора або самохідного шасі: для ТО-1—через кожні 60 мотогодин роботи; для ТО-2 — через 240; для ТО-3 — через 960; для поточного ремонту — через 1920 і для капітального — через 5760 мотогодин.

Періодичність у кілограмах витраченого палива для тракторів окремих марок наведено в табл. 1.

Залежно від умов роботи допускаються відхилення від встановлених строків проведення технічних обслуговувань у межах ±10%. Потребу в постановці трактора на поточний або капітальний ремонт уточнюють після технічного огляду і діагностики.

Сезонне технічне обслуговування проводять два рази на рік: при переході до осінньо-зимового і весняно-літнього періодів експлуатації. Як правило, сезонне технічне обслуговування суміщують з періодичним.

Технічний огляд проводять у строки, встановлені крайовими або обласними організаціями.

Періодичність технічних обслуговувань і ремонтів тракторів та самохідних шасі

Марка трактора 1 самохідного шасі Періодичність у витраченому паливі, кг
ТО-1 ТО-2 то-з ПР KP
Т-16М 150 600 2400 4800 14400
Т-25А1 200 800 3200 6400 19200
Т-40М, Т-40АМ 450 1800 7200 14400 43200
МТЗ-50, МТЗ-52 400 1600 6400 12800 38400
МТЗ-80, МТЗ-82, Т-70С 550 2200 8800 17600 52800
ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 500 2000 8000 16000 48000
Т-54В, Т-54С, Т-28Х4 450 1800 7200 14400 43000
Т-74, ДТ-75, ДТ-75К 650 2600 10400 20800 62400
ДТ-75М 750 3000 12000 24000 72000
Т-100М 850 34U0 13600 27200 81600
Т-4А, Т-130 1050 4200 16800 33600 100800
Т-150, Т-150К 1200 4800 19200 38400 115200
К-700, К-700А 1600 6400 25600 51200 153600
К-701 2300 9200 36800 77600 232800

Види та періодичність технічних обслуговувань і ремонтів автомобілів. Положенням про технічне обслуговування та ремонт рухомого складу автомобільного транспорту в сільському господарстві встановлені такі види технічного обслуговування і ремонту: щоденне технічне обслуговування, перше технічне обслуговування (ТО-1), друге технічне обслуговування (ТО-2), сезонне технічне обслуговування (СТО), поточний ремонт, капітальний ремонт і технічний огляд.

Щоденне технічне обслуговування проводять після роботи автомобіля на лінії і перед виїздом його на лінію. Основне призначення ЩТО — загальний контроль, спрямований на забезпечення базаварійного руху, підтримання належного зовнішнього вигляду, заправка автомобіля.

Перше і друге технічні обслуговування виконують після відповідних пробігів автомобілів, встановлюваних залежно від умов експлуатації їх (табл. 2). Основне призначення ТО-1 і ТО-2 — знижувати інтенсивність спрацьовування деталей і підтримувати автомобілі в роботоздатному стані.

Поточний ремонт автомашин виконують при потребі під час ТО-1 і ТО-2, тобто без прийнятої періодичності.

Таблиця 2

Періодичність технічного обслуговування рухомого складу автомобільного транспорту

Тип рухомого складу Періодичність технічного обслуговування, км

ТО-1 1 ТО-2

Легкові автомобілі 2500 10000
Вантажні автомобілі 1700… 1800 6800…7200
Спеціальні автомобілі на шасі вантажних 1500 6000
Причепи і напівпричепи 1200…1800 4800…7200

Він сприяє виконанню встановлених норм пробігу до капітального ремонту при мінімальних простоях.

Капітальний ремонт проводять після встановлених норм пробігу автомобіля в кілометрах, які залежать від категорії умов експлуатації і природно-кліматичних зон. При капітальному ремонті відновлюють роботоздатність автомобіля, яка забезпечує не менш як 80% норми пробігу для нового автомобіля і його агрегатів.

Умови експлуатації автомобілів визначаються трьома категоріями залежно від характеристики доріг.

I категорія умов експлуатації — це автомобільні дороги з асфальтобетонним, цементобетонним і прирівняними до них покриттями в приміській зоні та за її межами, а також вулиці невеликих міст (з населенням до 100 тис. жителів).

II категорія умов експлуатації — автомобільні дороги з асфальтобетонним, цементобетонним і прирівняними до них покриттями в гірській місцевості, вулиці великих міст, а також дороги з щебеневим або гравійним покриттям, грунтові профільовані та лісовозні дороги.

III категорія умов експлуатації — автомобільні дороги з щебеневим або гравійним покриттям у гірській місцевості, не-профільовані дороги і стерня, кар’єри, котловани і тимчасові під’їзні шляхи.

У табл. 2 і 3 наведено періодичності технічного обслуговування і ремонту автомобілів для II категорії умов експлуатації центральних зон країни.

Роботу автомобілів у сільському господарстві відносять до II і III категорій умов експлуатації.

Таблиця З

Норми пробігу автомобілів та їх агрегатів до капітального ремонту і після нього, тис. км.

Марка автомобіля Всього автомобіля Двигуна Коробки передач Переднього моста Заднього моста
Москвич-408, 427 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60
Москвич-412 100/80 100/80 100/80 100/80 100/80
Москвпч-434 70/55 70/55 70/55 70/55 70/55
Газ-24 «Волга» 150/120 150/120 150/120 150/120 150/120
УАЗ-469 140/120 80/60 80/60 80/60 80/60
Автобуси:
РАФ 200/160 100/80 100/80 100/80 100/80
УАЗ-452В 140/120 80/60 80/60 80/60 80/60
ПАЗ-672 200/160 100/80 100/80 100/80 100/80
ЛАЗ 240/190 120/95 120/95 120/95 240/190
Вантажні:
ГАЗ-52—03 105/90 60/45 105/90 105/90 105/90
ГАЗ-53 120/95 120/95 120/95 120/95 120/95
ЗИЛ-130 140/110 140/110 140/110 140/110 140/110
МАЗ-1500 125/100 125/100 125/100 125/100 125/100

При роботі автомобілів в умовах експлуатації III категорії періодичності технічного обслуговування і капітального ремонту, наведені в табл. 2 і 3, зменшують на 25%. А при роботі автомобільного транспорту в пустинно-піщаних і високогірних районах, у зонах холодного клімату і на Далекій Півночі норми пробігу зменшують відповідно до існуючого положення на 10…30%.

На практиці потребу в капітальному ремонті автомобіля встановлює комісія при технічному огляді і згідно з заявкою водія. Як правило, капітальний ремонт усього автомобіля проводять тоді, коли потрібно капітально відремонтувати кузов легкових автомобілів і автобусів або раму і кабіну вантажних автомобілів, а також більшість агрегатів. Агрегат капітально ремонтують тоді, коли треба замінити або відремонтувати його базову деталь, а також коли загальний стан агрегату в зв’язку із спрацюванням більшості деталей не може бути відновлений при поточному ремонті.

Сезонне технічне обслуговування і технічний огляд автомобілів проводять так само, як і тракторів.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. З яких елементів складається система технічного обслуговування та яка її суть?
 2. У яких одиницях виражається періодичність технічних обслуговувань та ремонтів тракторів і яка вона?
 3. У яких одиницях виражається і яка періодичність технічних обслуговувань та ремонтів автомобілів?
 4. Назвати всі типи станцій технічного обслуговування і пояснити їх призначення.
 5. Які роботи виконують у майстернях загального призначення і на спеціалізованих ремонтних підприємствах?