Ливарні властивості металів

Розрізняють такі важливі ливарні властивості металів:

Легкоплавкість — чим нижча температура плавлення металу, тим легше одержати з нього відливку.

Рідкотекучість— вона полягає в тому, що розплавлений ме­тал добре розпливається по формі і заповнює всі її щілини.

Деякі метали, наприклад, мідь, в розплавленому стані густі і погано заповнюють форму, тому вони не придатні для фасонного литва. Сплави таких металів, навпаки, мають достатню текучість (латунь, бронза та ін.).

Усадка — дуже важливо, щоб метали при охолоджуванні від рідкого стану до температури +20° мали малу усадку. Величина усадки для фасонного литва повинна бути не більше 2,5%.

Однорідність — метали повинні мати однаковий хімічний склад в усіх частинах відливки. Сплави, що дуже змінюють питому вагу, не придатні для відливання. Для фасонного литва застосовують ча­вун, сталь, бронзу, латунь, сплави алюмінію і магнію та інші ко­льорові метали.