Способи одержання заготовок для виготовлення деталей

Деталі машин в основному виготовляють з металу. Сировину для виготовлення деталей можна поділити на такі види: відливки з чавуну, з сталі, з кольорових металів та їх сплавів, поковки з ста­лі, сортовий прокат.

З доменних цехів металургійних заводів чавунне литво надхо­дить:

а)   безпосередньо на машинобудівні заводи, де у вагранках ли­варних цехів чавун розплавляють і розливають по спеціально ви­готовлених формах;

б)   в сталеливарні цехи, де в спеціальних печах відбувається переробка чавуну на сталь.

Стальні злитки надходять у прокатні цехи, де з них виготовляють прокат металу (сортовий, листовий і трубний). Прокат металу є матеріалом для виготовлення поковок в ковальсько-пресових цехах машинобудівних заводів або в спеціалізованих цехах.

 

Сортовий прокат металу є матеріалом для виготовлення деталей на металорізальних верстатах.

Способи одержання заготовок деталей можна, таким чином, по­ділити на три основні групи:

1) одержання заготовок деталей в ливар­них цехах;

2) одержання заготовок деталей в ковальсько-пресових цехах (поковки);

3) виготовлення деталей з прокату чорних і ко­льорових металів на металорізальних верстатах.

Схема одержання заготовок у машинобудуванні

Схема одержання заготовок у машинобудуванні