Виробничий процес ремонту машин

 Виробничий процес ремонту машин Виробничий процес ремонту машин — це сукупність дій людей і знарядь виробництва, які виконуються у певній послідовності і забез­печують повернення роботоздатності спрацьованим машинам, ме­ханізмам або деталям, що втратили її під час експлуатації. Виробничий процес на ремонтному підприємстві охоплює всі ета­пи ремонту машини, агрегату або деталі: організаційно-технічні, по­стачальницькі, технологічні та ін. Він […]

Читать полностью